ПРОГРАМА

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 170 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОАНИЕ

 1. Предварителни заседания на комисия по тържествено отбелязване на празника - м.09.16г.
 2. Запознаване на колегията на заседание на педагогическия съвет с предложенията за дейности - м.09.16г.
 3. Проучване и включване в дейностите на предложения на ученици - м.09.16г.
 4. Подготовка на сборник със събрани и проучени материали за историята на светското образование в Търговище - м.09.16г.
 5. Отправяне на призив за събиране на средства, с които да се подпомогне издаването на летописния сборник - м. 09.16г.
 6. Откриване на предстоящите празнични дейности, обявяване на конкурси - 28.10.16г.
 7. Разпределяне на дейностите по комисии и отговорници - 27. 10.16г.
 8. Изработване на статут на всеки от обявените конкурси - 03.10.16г.
 9. Изработване на страница и/или сайт на 170-годишнината - 06.11.16г.
 10. Участие в обявените конкурси - до 18.11.2016г.
 11. Заседания по комисии за отделните конкурси, определяне на достойните за награди - 23.11.16г.
 12. Осъществяване на контакт с недействащи преподаватели и деятели за участие в представянето на летописния сборник, празничния педагогически съвет, преподаване на уроци и други дейности - 12.11.2016г.
 13. Подготовка и изнасяне на уроци от бивши преподаватели (при възможност на гостите: Зоя Георгиева и Йорданка Габровска; Р. Радославова и К. Доманова/ С.Рачинова; И. Иванов и Р. Николова /Й. Димитрова/ П. Кънчева; К. Петкова и Д. Карамфилова и др.) 14-23.11.
 14. Тържествен педагогически съвет - 23.11.2016г.
 15. Подготовка на текст за покани за представянето на летописния сборник, празничния педагогически съвет, мултимедийния спектакъл - съответно за всяко събитие до 12.11.16г.
 16. Представяне на летописния сборник, пресконференция - 22. 11.16г.
 17. Събиране на артефакти и подреждане на изложба, изложба от конкурса за рисунка, посветена на празника - 15.11.2016г.
 18. Подготовка и издаване на тържествен брой на училищния вестник - 24. 11.2016г.
 19. Разнасяне на екземпляри от летописния сборник и вестника от "пощенски куриери" - 24.11.2016г.
 20. Подготовка на театрална сценка - 25.11.16г.
 21. Организиране на ретро ревю - 25.11.16г.
 22. Седмица на уроци извън класната стая - 21-24.11.16г.(декларации - 04.11.16г)
 23. Най-дългото хоро (170 м.) + изписване на "170" с телата на ученици - 18.11.16г.
 24. Тържествено послание към идните поколения 25.11.16г.
 25. Заключителен мултимедиен спектакъл - 25.11.16г.