ПРИЗИВ

ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ I СУ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ", ГР. ТЪРГОВИЩЕ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА ТЪРГОВИЩЕ,

ЗА КОИТО ОБРАЗОВАНИЕТО Е СИГУРЕН И СВЕТЪЛ ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО

"Тъй съградихме в 1846 лето по единодружний способ училище...и ся зачуди всякой на добрия ред и на науките, защото до него време не бяхме видели..."

Уважаеми приятели и съмишленици!

Да бъдат благословени нашите праотци, горели с родолюбивия огън на познанието, дръзнали в робските години да имат едно от най-хубавите училища по онова време!

През настоящата 2016 година се навършват 170 години светско образование в града ни. Тази годишнина респектира и задължава да отговорим с чест на традицията по свой родолюбив начин да съхраняваме паметта за стореното и да творим нови достойни дала!

Обръщаме се надежда, че всички вие сте съпричастни към благородната инициатива да съберем в една книжица всички открити спомени, фотоси, факсимилета, документи и архивни материали, чиято ценност се измерва с трайността на дирята, която оставят след себе си. За да гори, пламъкът трябва да се пази и грижливо да се поддържа. Наша е отговорността да го съхраним и да предадем кодовете му на идващите след нас! Няма по-могъщо дело от общото, в което водеща е грижата за факела на грамотността и светлината за душите!

Нека всеки сподели онова, що душата му желае да дари, защото богат е не онзи, който взема, а този, който дава!

Банковата сметка на училището е :

BG40UBBS80023108507710

BIC: UBBSBGSF

Дарения могат да се правят и в канцеларията на училището.

Воля на дарителя: за издаване на сборник "Искри от миналото - светлина за бъдещето".

Благословени да са мъдрите и щедрите!