ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

По повод 170-годишнината от началото на светското образование в Търговище ние - наследниците на първите възпитаници на училището ни, започваме поредица от дейности в чест на празника.

Днес, 28.10.2016 г., поставяме началото на мероприятията, с които ще докажем, че сме достойни да поемем факела на знанието и да го предадем на идващите след нас!

Във връзка с празника обявяваме следните конкурси:

  • конкурс за презентация за историята на училището;
  • конкурс за съставяне на тържествен последен куплет на химна на нашето училище;
  • конкурс за рисунка на тема: "Моето училище преди, сега и след години";
  • конкурс за фотография на тема: "Мигове от старите и новите ленти" за откриване на запазени от вашите по-възрастни близки снимки от училищния живот в миналото, както и вашите преживявания в нашето училище;
  • конкурс за най-вълнуващ спомен за училището, разказан от ваши близки, и преразказан от вас;
  • конкурс за художествена творба(стихотворение, есе, разказ, импресия и др.) на тема: "Училище от вчера и за утре";
  • конкурс за изработване на макет на Славейковото училище.

Краен срок за участие и предаване на творбите: 18. 11.2016 г.

Допълнителна информация по статута на всеки конкурс ще получавате от класните ръководители и преподаватели по предмета от съответната предметна област.

Да творим като истинските носители на светлината и духовността, които познаваме миналото си и достойно крачим към бъдещето!