КОНКУРС,

посветен на 170 години светско образование в Търговище

за презентация на тема "История на моето училище"

Краен срок 18 ноември 2016 г.

Цели:

През 2016 година се навършват 170 години светско образование в Търговище. Тази годишнина респектира и задължава да отговорим с чест на традицията по свой родолюбив начин да съхраняваме паметта за стореното и да творим нови достойни дела!

Конкурсът цели да насърчи учениците да извършват изследователска и проучвателна дейност, свързана с историята на светското образование в града ни.

Примерни подтеми:

 1. Как се е променило моето училище през годините
 2. Представяне на видни личности: директори, учители, успели ученици
 3. Развитие на средствата за писане и на учебниците през годините
 4. Представяне на училищата в Търговище - от миналото до днес
 5. Представяне на училище в период от управлението на един директор
 6. Запомнящи се моменти от ученическия живот

/Това са само предложения за теми, но участниците могат да развият и свои идеи./

РЕГЛАМЕНТ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от V-ти до ХІІ-ти клас на Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Търговище.

Конкурсът е индивидуален.

Изисквания към презентациите:

 1. Да са създадени с MS PowerPoint.
 2. Да са от минимум 15 слайда.
 3. Да бъдат изпратени по електронна поща като прикачен файл. Големи по размер файлове да бъдат качени в DOX или DropBox, като бъде предоставен линк за достъп на посочения по-долу имейл.
 4. Поощрява се използване на авторски снимки.
 5. Данни за участниците да бъдат посочени в имейла с прикачените презентации: трите имена, клас и телефон за контакт.

Презентации, които не отговарят на РЕГЛАМЕНТА не се допускат до журиране.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Степен на съответствие на заданието
 2. Техническо изпълнение
 3. Дизайн
 4. Художествена стойност и граматическа издържаност на текста

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в две възрастови групи:

 • от V-ти до VIII-ми клас
 • от IХ-ти до ХІІ-ти клас.

Грамоти за участие не се присъждат.

Общи условия: Творбите за участие в конкурса се приемат до 18 ноември 2016 г. на следните електронни адреси: dari.petr0va@abv.bg, firdesrr@abv.bg, pip@mail.bg. В полето "Тема" да се напише: "За конкурса за презентация".